ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 23 ปี

บริษัท ศรีสะเกษออกแบบและสร้าง 2539 จำกัด

     บริษัท ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 ประกอบกิจการรับเหมา ซ่อม สร้าง สัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับจราจร และเมื่อปี พ.ศ 2560 เดือนเมษายน ได้ขยายกิจการ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา จนถึงปัจจุบัน

SD Con อิฐมวลเบาชนิดอบไอน้ำ AAC

อิฐมวลเบาโดยทั่วไปสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้​

 • 1. ระบบที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Non – Autoclaved System)
  ซึ่งจะแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ
  ประเภทที่ 1 ใช้วัสดุเหลือใช้ชึ่งเป็นวัสดุเบากว่ามาผสมทดแทนคอนกรีต เช่น ขี้เลื่อย ขี้เถ้า ชานอ้อย หรือเม็ดโฟม ทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา แต่วัสดุที่ทำให้น้ำหนักเบาขึ้นบางชนิดจะมีอายุการใช้งานที่สั้น เสื่อมสภาพได้เร็ว และหากเกิดไฟไหม้ สารเหล่านี้อาจเป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัย
  ประเภทที 2 ใช้สารเคมีที่ใช้เรียกโดยทั่วไปว่า คอนกรีตมวลเบา CLC (Circular Lightweight Concrete) เพื่อให้เนื้อคอนกรีตฟู และทิ้งให้แข็งตัว คอนกรีตประเภทนี้จะมีการหดตัวหรือยึดหยุ่นมากกว่า ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวได้ง่าย และไม่ค่อยแข็งแรง คอนกรีตมวลเบา CLC นี้ส่วนใหญ่เนื้อผลิตภัณฑ์มักจะมีสีเป็นสีของวัตถุดิบหลักคือปูนซีเมนต์ ชึ่งต่างจากคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงซึ่งจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลึกสีขาว
 • 2. ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า คอนกรีตมวลเบา AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
  ซึ่งแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 2 ประเภท คือ
  ประเภทที่ 1 Lime Base ใช้ปูนขาว เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่จะควบคุมคุณภาพได้ยากมาทำให้คุณภาพคอนกรีตที่ได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอ และมีการดูดซึมน้ำที่มากกว่า
  ประเภทที่ 2 Cement Base ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มาตรฐาน มอก. ประเภท 1 (สำหรับงานโครงสร้าง) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นระบบที่นอกจากจะช่วยให้คอนกรีต มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอแล้ว ยังช่วยให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง ทนทาน
 • อิฐมวลเบา SD Con ใช้ระบบอบไอน้ำภายใต้ ความดันสูงสูตร Cement Base ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ชึ่งมีคุณภาพที่สม่ำเสมอกว่าการผลิตในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ SD Con ยังพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพ และก่อนที่จะนำวัตถุดิบทุกชนิดมาใช้ต้องมีการตรวจสอบทดสอบคุณภาพ จากนั้นจึงนำมาเข้าสู่ขบวนการผลิตด้วยสูตรเฉพาะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต แล้วจึงนำไปบ่มให้ได้ที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยเพื่อให้คอนกรีตได้ขนาดที่กำหนด แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ำที่เรียกว่า “Autoclave” ภายใต้อุณหภูมิความดันสูง และภายในเวลาที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักรอบไอน้ำที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด คัดแยกและบรรจุ จนได้เป็นคอนกรีตมวลเบา ที่มีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบา แต่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐานสากล ในนาม SD Con

คุณสมบัติ อิฐมวลเบา

 • น้ำหนักเบา
 • กันความร้อน
 • ประหยัดค่าแรงในการก่อสร้าง
 • ประหยัดวัสดุก่อ-ฉาบ
 • ขนส่งง่ายและประหยัด
 • ขนส่งง่ายและประหยัด
 • ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า
 • ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

ผ่านการรับรอง มอก.

มอก. 1505-2541

อิฐมวลเบา SD CON ได้รับรองมาตราฐานจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อิฐมวลเบาระบบ ACC

"หนึ่งเดียวในอีสาน"

รับประกันยอดขาย

SD Con ได้รับความไว้วางใจและได้ผลตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้งานจริง รับประกันโดยยอดจำหน่ายและลูกค้าคนสำคัญของเรา

0 +

อิฐมวลเบา SD Con

0 +

ลูกค้า

Scroll to top