ความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบา หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “คอนกรีตมวลเบา” ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ทรายละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม และอลูมิเนียม เหมาะสำหรับใช้ก่อผนังได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้ได้ทั้งผนังรับน้ำหนัก และผนังปกติ มีคุณสมบัติพิเศษ “กันเสียง กันร้อน กันไฟ”       ก่อเป็นผนังรับแรงได้ การดูดซึมน้ำปานกลาง โดยทั่วไปจะมีให้เลือก 2 เกรดคือ G2 และ G4 ความหนาแน่นในการใช้งานอยู่ที่ 650 กก./ลบ.ม. และ 910 กก./ลบ.ม.ตามลำดับ ตัวก้อนตันไม่มีรูกลวง และไม่ได้มีลักษณะเป็นรูพรุนที่ทะลุถึงกัน  จึงสามารถเจาะยึดทำ build in ได้อย่างสบายแต่ควรเลือกใช้พุกสำหรับอิฐมวลเบาในการยึดแขวน

  • ช่างทั่วไปสามารถทำได้แต่ควรกำชับให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อมีดังนี้
  1. เกรียงปูนก่อ ใช้ป้ายปูนก่อเพื่อประสานระหว่างก้อนอิฐ มีหลายขนาด ควรเลือกใช้ให้ตรงตามความหนาของบล็อค
  2. หัวปั่นปูน ใช้ต่อเข้ากับหัวสว่านไฟฟ้า เพื่อปั่นตีปูนให้ผสมคละเคล้าเข้ากันดี ในเวลาเพียง 1 – 2 นาที
  3. เลื่อยมือ ใช้ตัดบล็อคได้รวดเร็ว ตรงแนว ไม่บิดเบี้ยว ได้ดิ่งฉาก
  4. ค้อนยาง ใช้เคาะปรับแต่งระดับและแนว ในการก่อบล็อค โดยไม่ทำให้ผิวงานเสียหา
  5. เกรียงฟันปลา ใช้ไสขัดผิวบล็อคส่วนที่เกินออกไป เพื่อให้หน้าสัมผัสราบเรียบเสมอกัน
  6. Metal Strap ใช้สำหรับยึดผนัง เข้ากับโครงสร้างหลัก เช่น เสาคสล. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
  7. พุกสำหรับอิฐมวลเบา ออกแบบพิเศษด้วยโลหะที่บางและคม เพื่อใช้ยึดกับวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อย ส่วนเรื่องการฉาบ ยังคงต้องการบ่มน้ำที่ผนังเหมือนกับผนังก่อทั่วไปเพื่อไม่ให้ตัวอิฐดูดน้ำจากปูฉาบซึ่งเป็นสาเหตุให้ผนังแตกร้าว  ปูนฉาบที่ใช้ควรใช้ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ  เพราะอิฐมวลเบามีผิวค่อนข้างเรียบสม่ำเสมอกัน ดูดซึมน้ำได้ช้า จึงต้องการปูนฉาบมีคุณสมบัติพิเศษ มีแรงยึดเหนี่ยวสูง และมีสารอุ้มน้ำเพียงพอ
Scroll to top