ทีมงานของเรา

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท MBA จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม : ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และอบรมในส่วนของการพัฒนาในด้านต่างๆของธุรกิจที่มีการจัดขึ้นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

QMR

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

แผนกควบคุมคุณภาพ

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ฝ่ายบริหาร

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ฝ่ายผลิต

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา : -
ประวัติการทำงาน : -
การอบรม : -

Scroll to top