ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์​

SD Con อิฐมวลเบาราคาเบา

ในบรรดาวัสดุก่อสร้าง ที่ทำให้ผนังบ้านเราแข็ง อิฐมวลเบาดีกว่าอิฐมอญ และอิฐบล็อก ในแง่มีคุณสมบัติ เป็นฉนวน เลยช่วยให้ บ้านเย็น และประหยัดเงินค่าไฟ-แอร์ ได้ดีกว่า การสร้างบ้านนั้น จะมองที่ราคาวัสดุตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้...ต้องมองตัวอื่นประกอบด้วย ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะดูแค่ราคาอิฐอย่างเดียวไม่ได้...ต้องเอาราคาปูน ค่าแรงมาประกอบด้วย อิฐมวลเบามีขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญ ใหญ่กว่าอิฐบล็อก เอามาก่อผนัง อิฐมวลเบาเลยใช้ปูนน้อยกว่า ใช้เวลาเร็วกว่า จึงประหยัดค่าปูนและค่าแรงช่าง ไปในตัว เมื่อคิดรวมเบ็ดเสร็จทั้งค่าอิฐ ค่าปูนก่อปูนฉาบ ค่าแรงก่อฉาบได้ผลลัพธ์ออกมาโดยประมาณดังนี้ ผนังอิฐมอญฉาบปูนเสียค่าใช้จ่าย 380 บาทต่อตารางเมตร ผนังอิฐบล็อกละ 340 บาทต่อตารางเมตร ผนังอิฐมวลเบา 400 บาท ต่อตารางเมตร...แพงกว่าอิฐมอญ 5%

รายการ
อิฐมอญ
อิฐบล็อก
อิฐมวลเบา
ก่อผนังรับแรง
ไม่ได้
ได้
ได้
จำนวนก่อนที่ใช้
120 – 135 ก้อน
12.5 ก้อน
8.33 ก้อน
น้ำหนักเฉลี่ย
130 กก./ตร.ม.
115 กก./ตร.ม.
50 กก./ตร.ม.
ค่าแรงรับแรงอัด
20 – 30 กก./ตร.ซม.
10.15 กก./ตร.ซม.
35 – 50 กก./ตร.ซม
อัตตราการทนไฟ
2 ชม.
1 ชม.
4 ชม.
การดูดซึมน้ำ
สูง
สูง
ปานกลาง
การสูญเสียแตกร้าว
15 – 20 %
10 – 15 %
5 %
การทำงาน
ช้า
ช้า
เร็ว

คุณสมบัติ

  • น้ำหนักเบา
  • กันความร้อน
  • ประหยัดค่าแรงในการก่อสร้าง
  • ประหยัดวัสดุก่อ-ฉาบ
  • ขนส่งง่ายและประหยัด
  • ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า
  • ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

ขนาดอิฐมวลเบา

พร้อมจัดจำหน่าย
ขนาด 20 x 60 x 7.5 cm.
ขนาด 20 x 60 x 15 cm.
สั่งทำพิเศษ
ขนาด 20 x 60 x 7 cm.
ขนาด 20 x 60 x 10 cm.
ขนาด 20 x 60 x 12.5 cm.
ขนาด 20 x 60 x 17.5 cm.
ขนาด 20 x 60 x 20 cm.
ขนาด 20 x 60 x 25 cm.
Scroll to top