ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เรียน ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา

บริษัท ศรีสะเกษออกแบบ 2539 จำกัด ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพและการบริการที่มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ SD-Con ให้เป็นผู้รู้จักในตลาดอาเซียน   ดังนั้นจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกับเรา

ผู้สมัครสามารถติดต่อร่วมงานกับเราได้ที่

บริษัท ศรีสะเกษออกแบบ 2539 ที่อยู่ 252 หมู่ที่ 2 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ            ติดต่อ  แผนก HR 045-826247 หรือ คุณกุ๊ก HR Manager 096-2236545

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก
วุฒิการศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติ :  ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความอดทน กระตือรือร้น  ละเอียดรอบคอบ  มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีรักการทำงานเป็นทีม   สามารถทำงานเข้ากะได้

 

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือมีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปี ขึ้นไป 
คุณสมบัติ : ช / ญ มีความรู้ด้านสินค้าและบริการ , กระบวนการผลิตสินค้า , ข้อมูลด้านการตลาด , มีความรู้ด้านระบบสินค้าและบริการ , ระบบการเก็บหนี้ , แผนการตลาด, มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์,ทักษะด้านการสื่อสาร, สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถวางแผนวิเคราะห์และดำเนินงานขายได้

ตำแหน่ง หัวหน้างานขาย

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบการวางแผนขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้า หาลูกค้าใหม่และควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายแและลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ                                                                                                                                  คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ                                                                                                      วุฒิ ปริญญาตรีด้านการตลาด / ขาย / บริหารธุรกิจ มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง มีภาวะการเป็นผู้นำ  คอมพิวเพอร์ ขับรถยนต์ได้ มีความสามารถด้านบุคลิกภาพ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัญหาและติดตามงานขายให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 

ตำแหน่ง พนักงานขาย

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                                              คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ                                                                                                      วุฒิ ปวส. ด้านการตลาด / ขาย / บริหารธุรกิจ มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการประสานงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน มีมนุยสัมพันธ์ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ

พนักงานซ่อมบำรุง

        รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องจักร / อุปกรณ์ และบอยเลอร์ให้อยู่ในสภาพปรกติ และมีสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ตามเอกสารที่กำหนดตาม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่องานผลิต

        คุณสมบัติ เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างกล / ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี หรือด้านบอยเลอร์โดยตรง มึความรู้ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ / มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ / มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้าน ISO 9001 และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยมีความสามารถจัดการกับหน้างาน ตอบสนองต่อองค์กร และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

ตำแหน่ง ธุรการขาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีทักษะและสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีทักษะการประสานงาน สามารถติดต่อสื่อสารได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่งสินค้า (รถเทรลเลอร์-รถพ่วง)

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

– ขับรถได้มีใบขับขี มีความรู้ด้านกฎจราจร

– มีประสบการณ์ด้านขับรถเทรเลอร์-รถพ่วง 1 ปีขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบในการส่งสินค้าตลอดการจัดส่ง

Scroll to top