กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561 บริษัทเอกวิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง(2539) และชุมชนบ้านหนองดินทราย หมู่4 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบข้างบริษัทฯ

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top